20. - 26.5. doprava ZDARMA s kódem: DOPRAVA pro objednávky nad 500Kč!

CBD a psychóza? Může pomoci i uškodit!

Dneska otevřeme nelehké téma psychóz, které se mohou projevovat v různé formě a závažnosti. Léčba těchto duševních stavů je velmi náročná, zdlouhavá a často může být anulována různými nechtěnými podněty, které již stabilizovaného nemocného dokážou snadno velmi rychle vrátit na začátek. Vědci se zabývají také možným dalším pomocníkem v léčbě psychóz, a to CBD.  Než se ale pustíme do dalších úvah, je nutné zdůraznit, že CBD nemusí mít na každého pacienta stejný účinek a v případě psychických poruch psychotického rázu je nutné tuto léčbu podstupovat výhradně pod dohledem svého lékaře.

Psychóza versus neuróza?

V prvé řadě se pokusíme vysvětlit, co vlastně psychóza je. V odborné literatuře je definována jako velmi vážný duševní stav, kdy pacient nedokáže správně vnímat myšlenkové a smyslové vjemy kolem sebe a jednat v souladu se skutečností. Nemocný v podstatě neumí rozlišit, co je realita a co je halucinace. Obdobným stavem je neuróza, kdy si je ale pacient vědom změněného stavu vědomí a částečně se tedy držet reality. Typickou neurózou jsou různé úzkostné stavy.

Z výše zmíněného je zřejmé, že psychóza je mnohem závažnější psychický stav, který doprovází různé bludy a halucinace. Zhoršit nebo dokonce spustit ho mohu některé drogy (marihuana, pervitin či kokain) nebo alkohol. V souvislosti s psychózou se hovoří zejména o dvou diagnózách, a to schizofrenii a bipolární poruše. Pojďme se zejména na první jmenovanou podívat o něco blíže.

Co je to schizofrenie?

O schizofrenii ve společnosti panuje mnoho nepravd a domněnek, které se často neslučují s realitou této nemoci. Řadí se mezi psychózy a jejím projevem je jakýsi postupný rozpad osobnosti, a to hlavně její emocionální části. Typickém ukazatelem jsou poruchy myšlení, emociálního vnímání, sociálních reakcí, ale i sklon k útěku od reálného světa. Všechny tyto poruchy nejsou většinou nějak racionálně odůvodnitelné a vysvětlitelné. Schizofrenní pacienti často působí apaticky, samotářsky, lhostejně a otupěle. 

Typicky se první projevy ukážou někdy mezi ranou dospělostí až zhruba do věku pětatřiceti let. Závažnost a možnost léčby je u každého jedince různá. Zpravidla je důležitá včasná diagnóza nemoci a nasazení patřičné léčby. Nicméně možnost úplného vyléčení existuje a existují dokonce pacienti, kterým pomohla přírodní léčba schizofrenie.

cbd-a-psychozy

Nejasné příčiny schizofrenie

Lidstvo bohužel dodnes není schopné přijít s jednoznačnou odpovědí na příčinu nejen schizofrenie, ale i dalších psychotických stavů. Ukazuje se, že spouštěčů a příčin totiž může být velmi mnoho. Důležitým faktorem je určitě jistá genetická predispozice. Pokud například trpí jeden z rodičů dítěte touto nemocí, je více než deseti procentní riziko, že dítě bude mít stejné problémy, v případě nemoci u obou rodičů se hovoří až o 25 % riziku nemoci u dítěte.

Obrovský vliv má na rozvinutí této nemoci i vnější prostředí, a to například komplikace při porodu, závislost matky na návykových látkách či její podvýživa, komplikované vztahy v rodině či jakékoliv problematické situace v našem dětství (násilí, nedostatek fyzického a citového kontaktu a další). Tím ale výčet nekončí, příčinou schizofrenie může být také užívání návykových látek, enormní a dlouhodobý stres, infekce nebo třeba autoimunitní poruchy. 

Chceme-li se zabývat vznikem schizofrenie ještě hlouběji, za zmínku stojí dopaminová teorie o vzniku schizofrenie, protože ta patří aktuálně mezi převládající a nejčastěji používanou. Ta v podstatě říká, že se psychotické jevy dostavují v případě značného zvýšení dopaminové aktivity v mozku. Cílem antipsychotik je proto právě blokace dopaminových receptorů mozku. Na druhou stranu pokud snížíme dopaminové aktivity příliš, můžeme pacientovi přivodit i různé nežádoucí účinky, a to například blokaci serotoninových receptorů, což vede k tomu, že pacienti užívající antipsychotika často trpí smutnými náladami a celkovou psychickou nepohodou.

Jak na léčbu schizofrenie?

V podstatě se hovoří o několika základních pilířích léčby a vždy je také dobré vědět, čím jsou problémy spouštěny.

 • Zdravý životní styl
 • Zdravá strava
 • Léčba/odstranění závislostí
 • Psychiatrická a terapeutická léčba
 • Antipsychotika
 • Přírodní antipsychotika

CBD a schizofrenie: ano či ne?

Nyní se pohybujeme na velmi tenkém ledě, protože studie k této problematice stále probíhají a mnohé se zatím rozcházejí ve svých tvrzeních. Velká část vědeckých výzkumů došla k tvrzení, že CBD mají potenciál k léčbě schizofrenie a psychóz, ale zatím toho nevíme příliš mnoho pro jednoznačný závěr. Výzkum zatím ale nebyl ukončen a dá se předpokládat, že se další poznatky ještě dostaví.

Jistá je ale jedna věc: ne všechny kanabinoidy jsou pro léčbu schizofrenie vhodné. Některé mohou naopak způsobit výrazné zhoršení stavu či být dokonce spouštěčem. Hovoří se zejména o extrémně negativních účincích THC. Při užívání CBD v případě schizofrenii si proto musíte být stoprocentně jisti původem a kvalitou produktu bez zbytkového množství THC!

Zásady užívání CBD při schizofrenii:

 • Užívejte CBD výhradně pod lékařským dohledem
 • Buďte si jisti kvalitou produktu (ideálně by měl být testován nezávislou třetí stranou)
 • Nikdy neužívejte přípravky se zbytkovým množstvím THC
 • Pamatujte, že se nejedná o léčbu schizofrenie, ale jen zmírnění průběhu nemoci
 • Upravte i všechny další možné vnější spouštěče

Kateřina Petríková

Kateřina je vystudovaná novinářka, velmi ráda píše o zdravém životním stylu, cestování a outdoorových aktivitách. Je také bakalářkou enviromentálních věd, praktikující jogínkou a milovnicí cestování a přírody.