CBD proti bolesti: S čím vám pomůže?

Chronické či jiné bolesti mohou v životě potkat spoustu lidí. Desítky milionů lidí tuto nepříjemnost řeší užíváním konvenčních léků, jakými jsou například anestetika či narkotika (opiáty). U těchto látek je ale riziko nežádoucích efektů. V lepším případě jde o lehké vedlejší účinky, v tom nejhorším případě mohou skončit i smrtí. S bolestí lze však bojovat i přírodnější cestou - pomocí konopí. 

Jak to funguje?

Látka CBD (neboli kanabidiol) je schopna v těle absorbovat anandamid - látku, která se nejvíce pojí s vnímáním bolesti - bolest tedy tlumí. Společně si podrobně rozebereme jednotlivé druhy bolestí, proti kterým CBD zabírá, a podíváme se, jak se na dané problematiky dívá věda!

CBD proti chronickým bolestem

Chronická bolest nemusí přímo souviset s poraněním či nějakým jiným poškozením tkáně. Často bývá vzhledem k příčině neúměrně velká - trvá déle než tři měsíce a většinou se stává sama o sobě nemocí. Vedle tělesného utrpení může souviset s problémy duševními, duchovními, sociálními či existenčními.

U chronické bolesti často není jasná příčina, a proto je velmi těžké správně zvolit medikamenty. V poslední době se však stále častěji volí jako řešení THC a CBD - v Coloradu byla již v roce 2011 chronická bolest nejčastějším důvodem k předepsání legálního konopí.

Další zajímavá statistika vyšla ze studie University of Michigan Medical School v USA z roku 2019. Z výsledků této studie se můžete dozvědět, že již 80% léčících chronické bolesti vyměnilo tradiční léky za konopné.

bolest cbd

Konopí jako lék proti chronickým bolestem začínají pomalu uznávat i světové zdravotnické organizace. Již v roce 2010 přidala Evropská federace neurologických společností konopí do seznamu léků proti bolesti. To stejné udělaly i dvě kanadské společnosti, a to Health Canada a Canadian Pain Society. Největší úspěch však sklízí konopí jako lék proti bolesti v USA.

Na toto téma proběhlo a stále probíhá mnoho studií. V roce 2015 z nich udělali uznávaní vědci M. E. Lynch a A. Ware systematický přehled. Do něj zahrnuli 18 studií z let 2003-2010 a 11 studií z let 2011-2014. Dohromady se studií zúčastnilo přes 2 000 lidí. 22 z 29 studií přišlo s výsledkem, že konopí má významný analgetický účinek, a více jak polovina z nich uvedla také to, že konopí pacientům pomohlo i ve vedlejších faktorech, jakými jsou spánek či spasticita.

K velmi podobnému výsledku došel i Whiting a spol. (2015) s podobným přehledem.

CBD proti artritidě

Artritida neboli zánětlivé onemocnění kloubů je v populaci stále rostoucí problém. Například v USA trpí Artritidou cca 50 milionů lidí. Do roku 2040 by se toto číslo mělo vyšplhat skoro až k 80 milionům. Jednou z primárních výhod CBD oleje pro osoby trpící artritidou je jeho pozitivní účinek na bolest.

cbd na bolest

Studie z roku 2017 z prosincového čísla žurnálu Pain analyzovala, zda by CBD mohlo zabránit bolesti osteoartrózy a neuropatie kloubů. Z výsledků vědci potvrdili, že CBD opravdu snižuje zánětlivost kloubů a funguje jako ochranný prostředek pro nervy.

V tomto ohledu má velmi dobře zpracovaný přehled charita Arthritis Society. Na svých stránkách uvádí mnoho informací a také různá doporučení a omezení. Vše podporují dvě edukační videa. První video pojednává o konopí jako o léku proti bolestem z artritidy z vědeckého pohledu. A druhé video přímo odpovídá na základní otázky, které často pokládají lidé zajímající se o tuto léčbu. Pokud vás toto téma zajímá do hloubky, rádi bychom Vám jejich zhlédnutí doporučili.

CBD proti rakovině

Mnoho lidí má onemocnění rakovinou nerozlučně spojeno s bolestí. Nádor i léčba skutečně ve většině případech způsobují bolest. Tuto bolest je však většinou možné léčit či alespoň utlumit. Jako jedno z řešení zde máme CBD.

Jedna studie přišla s výsledkem, který poukazoval na spojitost CBD se zmenšováním nádorů - byla veřejností zamítnuta. CBD se ve veřejném sektoru začíná stále více používat spíše jako pomocný lék k léčbě rakoviny, který ulevuje od bolesti a vedlejších efektů léčby.

Velmi propracovaný článek o konopí jako o léku proti rakovině zpracoval National Cancer Institut. Z článku je patrné, že konopí přináší potencionální zlepšení chuti, úlevu od bolesti, zlepšení kvality spánku a odvracení zvracení. Na stránkách dále také uvádějí, že CBD je při léčbě rakoviny často používáno díky svým antidepresivním a antipsychotickým vlastnostem. Tento fakt podporují i další studie

Pokud by vás tyto vlastnosti konopí zajímaly podrobněji, doporučujeme vám navštívit stránku NCI, kde je daná problematika rozpracovaná do detailu.

CBD proti migréně

Migréna je chronické onemocnění charakteristické opakovanými středně těžkými, až silnými bolestmi hlavy často doprovázenými řadou příznaků souvisejících s autonomní nervovou soustavou. CBD olej od ní uleví minimálně stejně jako tradiční léky, navíc s sebou nepřináší žádné vedlejší účinky.

Zásadní studie na toto téma se objevila v roce 2017, a byla dokonce prezentována na 3. kongresu Evropské neurologické akademie. Studie pojednávala o vlivu THC-CBD na migrénu a klastrovou bolest hlavy.

V první fázi byla zkoumána ideální dávka pro snížení akutní bolesti. Tato dávka byla stanovena na 200 mg. Při této hodnotě klesla akutní bolest o 55%. V druhé fázi projektu byla porovnáváno THC-CBD s amitriptylinem a tricyklickými antidepresivy. Výzkum trval 3 měsíce. THC-CBD vyšlo z výzkumu o malinko lépe než klasické léky - CBD snížilo četnost migrénových záchvatů o 40 % a intenzitu samotné bolesti o 43 %.

Tato studie postavila tématu využití CBD proti migrénám pevný základ, od té doby vznikly další vážené studie, například tato. Bohužel jich je v současné době stále málo, a tak si na oficiální schválení CBD jako léku proti migréně budeme muset ještě chvíli počkat.

cbd bolest

Věříme, že Vám byl tento článek nápomocný. Před možnou aplikací CBD produktů na bolest vám silně doporučujeme konzultaci s vaším lékařem. Zásadní pravidlo však zní: pro úlevu začněte se střední koncentrací CBD oleje  (10 %), a postupně přidávejte dávky či koncentrace, dokud aktivní složka nezačne působit.