HHC, THC-P a HHC-O  se dostaly na seznam zakázaných látek. Proč vlastně a co bude dál?

Jistě vám neutekla velká mediální vlna spojená s problematikou dostupnosti některých doposud volně prodejných kanabinoidů. Zákaz HHC, THC-P a HHC-O je doposud velmi diskutovaným tématem a někteří odborníci připouštějí, že spíše než úplný zákaz by možná bylo lepší trh jen patřičně regulovat. Abychom si na věc udělali vlastní názor, je potřeba podívat se na celou problematiku podrobněji.

hhc-zakazane-latky

Co jsou vlastně kanabinoidy a proč se tolik řeší?

Kanabinoidy jsou látky přirozeně se vyskytující v přírodě a organismech savců, tedy i člověka. Nejproslulejší jsou ale jejich obsahem rostliny konopí. Kanabinoidů nyní známe přes sto druhů, působí na endokanabinoidní systém člověka a tím ovlivňují mnohé procesy v lidském organismu. Některé jsou považovány za léčivé, přinášejí úlevu od bolesti, zklidňují naši mysl či pomáhají se spánkem. Mezi kanabinoidy plné benefitů se dá zařadit například stále populárnější CBD. Jiné jsou naopak návykové a psychoaktivní, do této skupiny patří i obávané THC.

Hexa-hydro-kanabinol, zkráceně HHC, má bohužel mnoho společného právě s THC, a proto je ve společnosti vnímán poměrně negativně. Doposud byl ale látkou zcela legální a volně prodejnou. Právě široká dostupnost ale často přináší problémy. Látka totiž byla dostupná každému prodejci a poměrně běžně se objevovala v soukromých trafikách, večerkách a prodejních automatech. 

Bohužel byla navíc často připravována jako HHC želé, napodobovala dětské gumové bonbony a navíc byla prodávána v pestrobarevných obalech, které mohly lákat děti a mladistvé. Právě toto zmiňoval národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil v rozhovoru pro Radiožurnál jako největší problém.

Není lepší regulace než úplný zákaz?

Jak jsme už zmínili, všechen mediální tlak tak způsobil úplný zákaz HHC a dalších látek. Nicméně zákon má pouze omezenou platnost, a to do začátku roku 2025. Aktuálně totiž také běží legislativní proces nového zákona upravujícího nakládání s tzv. psychomodulačními látkami, mezi něž právě HHC patří. Ve hře je tedy také možnost, že nakonec se zákaz zruší a zákonodárci pouze přistoupí k nějaké formě regulace.

Důležitou skutečností je fakt, že každé bílé místo na trhu je zpravidla rychle zaplněno novými látkami. Zákazy tak většinou přináší pouze nové a často ještě méně prozkoumané látky nebo přesun stávající látky na černý trh. Proto se vynořují i mezi odborníky názory, že by možná lepším řešením byl vznik regulovaného trhu. Zabrání se tak přesunu HHC na černý trh, stát má nad prodejem kontrolu, může zajistit větší bezpečnost produktů, má k dispozici data o užívání a v neposlední řadě získává daně z prodeje.  

A jak by mohla regulace vypadat?

Podobně jako trh s alkoholem nebo s tabákovými výrobky. HHC se podle aktuálních výzkumů jeví podobně jako THC a je tedy s alkoholem srovnatelné. Především by se tedy dbalo na nezávadnost produktů a zákaz prodeje dětem a mladistvým. Už by se například nemělo stát, že si děti budou v automatech nakupovat HHC bonbony kdykoliv je napadne. Psychomodulační látky by pak v případě povolení byly prodávány v potravinách jedině v obalech bez lákající grafiky a ve tvaru, které nebudou připomínat zvířátka či různé jiné postavičky.

Mimochodem kanabinoidy jsou poměrně častým tématem vládních debat a například loni byl dokonce vyvíjen tlak na zákaz populárního CBD. Nicméně premiér Fiala zákaz CBD nakonec nepodpořil a po poradě s národním protidrogovým koordinátorem Jindřichem Vobořilem spíše připouští vznik speciální kategorie zmíněných psychomodulačních látek, ke kterým by bylo přistupováno jinak než k látkám na seznamu zakázaných látek. Tento přístup se osvědčuje i v jiných zemích a zajišťuje uživatelům bezpečnost a možnost samostatně si rozhodnout o tom, co budou užívat. 

cbweed-medailonek

Společnost Cbweed

Psal se rok 2017, když parta devíti kamarádů žijících v okolí italského města Forlì dostala společný nápad. Každý odborníkem na jinou oblast, ale všechny spojovalo jedno: vášeň pro konopí a nekonečné možnosti využití této úžasné rostliny.

Používáme ověření věku Adulto