Autismus a CBD: v čem může pomoci a jak dávkovat?

O poruchách autistického spektra, zejména o autismu, se stále více mluví. Jedná o celoživotní diagnózu, která diagnostikovanému přináší problémy v sociální interakci a obecně komunikaci s okolím. Lidé s poruchami autistického spektra často nedokáží vyhodnocovat zdánlivě běžné společenské situace a adekvátně na ně reagovat. Tematizace tohoto problému v posledních letech nicméně přispívá k včasné diagnóze dětí, díky čemuž mohou rodiče na nastalou situaci lépe reagovat. Jednou z možných odpovědí na problémy spojené s touto diagnózou je CBD. Pojďme se blíže podívat na to, jak mohou CBD kapky pomoci.

V prvé řadě musíme zmínit, že na poruchy autistického spektra neexistuje léčba a jakákoliv medikace dokáže pouze mírnit projevy spojené s touto diagnózou. Důležité je také celková edukace společnosti, aby i běžní lidé dokázali pochopit podstatu problému a uměli tak na lidi s těmito poruchami dobře reagovat. Jedinci s mírnými formami autismu totiž dokážou vést v podstatě běžný život, pokud je jim k tomu dána příležitost. Někteří z nich dokonce oplývají vlastnostmi a schopnostmi, které se například v pracovním životě dají skvěle využít, příkladem může být enormní nadšení či smysl pro povinnost.

Tak jako neumíme autismus vyléčit, neumíme spolehlivě ani říct, kde se bere. Svou roli jistě sehrávají různé genetické předpoklady, ale také období těhotenství a samotný porod. Autismem trpí až dvě procenta dětí a je až třikrát častější u chlapců než u dívek.

Jak autismus poznat?

Poruchy autistického spektra se většinou diagnostikují u dětí do 3 let a velmi výjimečně až v dospělosti. Existuje několik ukazatelů, kterých si často nevšimne nezávislý pozorovatel, ale hlavně sami rodiče. Dítě může mít velké problémy s komunikací a mluvením, bazíruje na různých rituálech a stereotypním jednání, má problémy se schopností vžít se do kohokoliv kolem a může být například extrémně citlivé na některé zvuky, doteky a pohyby. S odhalením autismu může také pomoci dětský lékař na běžné preventivní prohlídce. Dnes se dokonce dělají rutinní dotazníky s rodiči ohledně chování dětí, které by mohlo nasvědčovat této diagnóze.

cbd a autismus

Co prožívá autista a jak mu může pomoci CBD?

Je prokázáno, že CBD kapky mohou pomoci při jednotlivých projevech poruch autistického spektra. Jedním z nich bývají i záchvaty podobné epileptickým, s nimiž se pravidelně setkává až třicet procent autistů. Je dokázáno, že CBD tyto záchvaty dokáže tlumit.

Dalším typickém projevem jsou různě intenzivní úzkostné stavy, které mohou přivádět až určitý pocit paralyzace. CBD dokáže účinně působit na naši nervovou soustavu tak, že bojuje se stresem, strachem a úzkostí ve všech formách. Velkou roli zde hraje mozkový hypotalamus, který je jakýmsi regulátorem stresu. CBD jej dokáže stimulovat tak, aby stres rozeznal včas a adekvátně na něj reagoval.

Se stresem u osob s autismem úzce souvisí strach a úzkost z jakékoliv sociální interakce, i tady CBD zaznamenává značný úspěch a začíná se ukazovat, že diagnostikování, kteří CBD kapky pravidelně užívají, dokáží na běžné situace reagovat lépe a klidněji. Proč tomu tak je, se zatím jenom zkoumá. Mimochodem probíhají také pilotní studie na vliv CBD na návykové chování osob s poruchami autistického spektra, k němuž mají velké sklony, a to zejména v případě realitu simulujícím hrám či televizi. V tomto případě hraje roli dysfunkčnost uvolňování dopaminu, nedostatek dopaminu způsobuje nedostatek pocitu štěstí a uspokojení, které pak autisté hledají právě v simulacích.

V neposlední řadě pak CBD celkově zlepšuje náladu, pomáhá od depresí či psychóz. Je tedy víc než jasné, že CBD kapky mohou být obrovským pomocníkem v celkové snaze pomoci diagnostikovaným osobám najít ve svém životě alespoň jakýsi řád a pohodu.

Dávkování CBD a autismus

Zmiňujeme se o tom v podstatě v každém textu, ale u autismu to platí dvojnásob. Endokanabinoidní systém každého jedince je unikátní a výjimečný, proto je prakticky nemožné podat nějakou univerzální radu ohledně dávkování. Platí vždy pravidlo, že jde o dlouhý a pomalý proces testování, který nás po nějakém čase přivede k ideálnímu množství. Lidé s autismem musí být o to opatrnější a začínat opravdu s naprosto minimálními dávkami, které pak velmi pomalu a s rozvahou zvyšují. Pro začátek rozhodně doporučujeme, přečíst si náš článek o dávkování CBD. U autismu navíc platí přísný zákaz konzumace THC, které by naopak mohlo nemocnému uškodit a přivolat úzkosti, snižuje navíc koncentraci anandamidu.

cbd autismus davkovani

Co ještě může osobám s autismem pomáhat?

Jak už jsme zmiňovali v začátku článku, nejdůležitější je všeobecná edukace ve společnosti. Pamatujte vždy, že autisté nepotřebují primárně žádný specifický styl komunikace, stačí být uvolněný, empatický a ukázat osobě s autismem, že vás zajímá. Až v případě problému se pokuste styl komunikace přizpůsobit.

Pro mnohé je nepříjemné, že autisté nevyhledávají oční kontakt, nicméně to respektujte a nikdy jej nevynucujte. V souvislosti s tím také nepřikládejte přílišný význam neverbální komunikaci, kterou tito lidé často využívají jinak či vůbec. Snažte se jakkoliv neurážet a neodsuzovat, i kdyby to mělo být pouze v myšlenkách. Pokuste se vyjadřovat naprosto jasně, dodržujte respektující fyzickou vzdálenost a buďte v komunikaci milí a nápomocní. Pokud si nejste jisti, jestli druhá strana všemu dobře rozumí, nabídněte shrnutí a vyhledejte zpětnou vazbu.

cbweed-medailonek

Společnost Cbweed

Psal se rok 2017, když parta devíti kamarádů žijících v okolí italského města Forlì dostala společný nápad. Každý odborníkem na jinou oblast, ale všechny spojovalo jedno: vášeň pro konopí a nekonečné možnosti využití této úžasné rostliny.