Může CBD pomoci při léčbě schizofrenie? Ptejte se lékaře!

Psychické zdraví je v Česku ve starší generaci stále podceňovaným tématem, mezi mladými lidmi naštěstí začíná rezonovat. Mimo jiné se hovoří o obrovské roli prevence a možnostech alternativní léčby psychických potíží. Tentokrát se zaměříme zejména na schizofrenii, ale zmíníme i další potíže, při nichž má na potenciální léčebný vliv CBD. Hned v úvodu je ale potřeba zdůraznit, že některé jiné kanabinoidy, speciálně THC, mohou mít naopak na tyto potíže extrémně negativní vliv. Také samotné CBD má na každého nemocného jiný účinek, a proto je v případě psychických poruch potřeba léčbu podstupovat výhradně pod dohledem ošetřujícího lékaře.

cbd a schizofrenie

Definice a léčba schizofrenie

Základní dělení psychických problémů uznává dvě kategorie: 

  • neuróza (pacient si je vědom změněného stavu vědomí, př. úzkostné stavy)
  • psychóza (pacient si stav neuvědomuje, není schopen rozlišit realitu od halucinace, mohou ji vyvolat či zhoršit některé drogy, př. bipolární porucha a schizofrenie)

Schizofrenie spadá bohužel do té závažnější kategorie, přesto se o ní ví ve společnosti velmi málo. Jedná se v podstatě o postupný rozpad osobnosti, zejména její emocionální části. Typickém ukazatelem jsou poruchy myšlení, emocionálního vnímání, sociálních reakcí, ale i sklon k útěku od reálného světa. Schizofrenní pacienti často působí apaticky, samotářsky, lhostejně a otupěle. 

Proč schizofrenie vzniká?

Bohužel není zpravidla možné vysledovat důvod nejen schizofrenie, ale i dalších psychických poruch, a  racionálně je vysvětlit. Důležitým faktorem je jistá genetická predispozice. Pokud například trpí jeden z rodičů dítěte touto nemocí, je více než deseti procentní riziko, že dítě bude mít stejné problémy, v případě nemoci u obou rodičů se hovoří až o 25 % riziku nemoci u dítěte.

Vliv má na rozvinutí této nemoci i vnější prostředí, například komplikace při porodu, závislost matky na návykových látkách či její podvýživa, komplikované vztahy v rodině či problematické situace v našem dětství (př. násilí, nedostatek fyzického a citového kontakt). Tím ale výčet nekončí, příčinou schizofrenie může být také enormní a dlouhodobý stres, infekce nebo třeba autoimunitní porucha. Schizofrenie je také právem spojována s užíváním drog, jako je marihuana, pervitin či kokain. Právě po užití drogy se často dostaví první příznaky a při dlouhodobém užívání těchto návykových látek vzniká mnohonásobně větší riziko psychického onemocnění

Každý jedinec má jinou závažnost nemoci, a možnosti léčby jsou proto rozdílné. Ukazuje se, že důležitá je hlavně včasná diagnóza a rychlé nastavení správné léčby. Nicméně možnost úplného vyléčení existuje.

Běžná a alternativní terapie schizofrenie

Podle dopaminové teorie o schizofrenii, která je aktuálně vědecky nejpravděpodobnější, se psychotické stavy ostavují v případě značného zvýšení dopaminové aktivity v mozku. Běžná léčba proto spočívá v užívání antipsychotik, které mají blokovat dopaminové dráhy v mozku. Dopaminová aktivita je ale často snížená příliš, což způsobuje nežádoucí účinky, například blokaci serotoninových receptorů. Co to znamená? Pacienti užívající antipsychotika trpí smutkem, melancholií a celkovou psychickou nepohodou.

Léčba schizofrenie spočívá zejména v udržování zdravého životního stylu, odstranění závislosti na drogách a ideálně i jiných návykových látkách, psychiatrické či terapeiutické léčbě a užívání antipsychotik. Někteří pacienti experimentují i s přírodními antipsychotiky.

Léčba schizofrenie pomocí CBD? Ano nebo rozhodně ne?

Odpovědět na tuhle otázku není lehké, protože rozhodování o používání CBD při duševních poruchách by mělo patřit do rukou vědců a ne laické veřejnosti. Velká část vědeckých výzkumů na téma CBD a psychiatrická onemocnění došla k tvrzení, že CBD má potenciál k léčbě schizofrenie a psychóz, ale zatím toho nevíme dost pro jednoznačný závěr. 

Zcela zásadní je ale fakt, že ne všechny kanabinoidy jsou pro duševní zdraví vhodné! Některé mohou naopak způsobit výrazné zhoršení stavu či být dokonce spouštěčem. Hovoří se zejména o extrémně negativních účincích THC. Při užívání CBD v případě schizofrenie si proto proto pacient musí být stoprocentně jistý původem a kvalitou produktu. V nekvalitním CBD oleji může být totiž vysoké množství zbytkového THC a pacient si může velmi ublížit.

Dávkování CBD pro schizofrenii? Ptejte se lékaře a nehledejte na internetu!

Jakékoliv rozhodnutí léčit schizofrenii pomocí CBD je nezbytně nutné konzultovat se svým ošetřujícím lékařem a za žádných okolností nesmí vést k pozastavení medikace. CBD při schizofrenii užívejte jen pod lékařským dohledem, buďte si jistí kvalitou produktu a berte na vědomí, že se nejedná o léčbu, ale zmírnění průběhu.