Německo s největší pravděpodobností legalizuje konopí už na jaře

Německo udělá velký krok k dekriminalizace konopí už na jaře tohoto roku. Zelenou dá zákonu o legalizaci marihuany německá vládní koalice. Sněmovní expertní skupina už díky předběžnému souhlasu mluví o schválení s jistotou. Legalizace držení a pěstování konopí tak s největší pravděpodobností vstoupí v Německu v platnost 1. dubna 2024, kdy bude také po více než 40 letech vyřazeno z německého seznamu návykových látek. Od července pak budou povoleny také kluby pro společné pěstování marihuany.

legalizace-konopi-nemecko-duben

Legalizace konopí byla zařazena do politického programu německé vládní koalice už po jejím vítězství ve volbách v září 2021. Návrh zákona měl první projednání v Bundestagu na konci října a původně navrhovaná lhůta pro legalizaci konopí v Německu byla stanovena na začátek tohoto roku. Ministr zdravotnictví Karl Lauterbach však už loni uznal, že tato lhůta není proveditelná. Aktuálním cílem je, aby zákon nabyl účinnosti na jaře. Velkou roli ve všem sehrála německá veřejná podpora pro legalizaci marihuany.

Nejnovější zákony o rekreačním užívání konopí v Německu

Koaliční vláda v Německu navíc upravila pravidla týkající se držení a spotřeby konopí tak, aby byla mnohem méně přísná, než se původně plánovalo. Podle příspěvku na sociální síti  X Kirsten Kappert-Gonther, poslankyně německého Bundestagu a předsedkyně zdravotnického výboru, se množství sušeného konopí povoleného pro domácí pěstování má dokonce zdvojnásobit. 

Zatímco původně se počítalo s trestní odpovědností za množství nad 25 gramů, nyní bude za správní delikt považováno množství od 25 do 30 gramů konopí na veřejném prostranství a 50 až 60 gramů na soukromých prostranstvích. Trestné činy se vztahují pouze na držení nad tyto meze. Německá kanabisová legislativa tak bude poměrně benevolentní.

Pravidla pro rekreační užívání konopí

Pravděpodobné jsou i další změny v právním rámci konopí, například se očekává, že pokuty za velké množství držení či pěstování marihuany se sníží z maximálně 100 000 EUR na maximálně 30 000 EUR. Plánuje se také zmenšení zóny zákazu konzumace konopí v blízkosti školek, hřišť a škol z 200 na 100 metrů.

Některá pravidla ale zatím čekají na vyjasnění a vzbuzují diskusi, častým tématem je například řízení automobilu po konzumaci marihuany. Předpokládá se, že stávající úplný zákaz řízení pod vlivem konopí bude nahrazen pravidlem, které stanoví limit THC v krvi.

EU a veřejná diskuse o rekreačním užívání konopí v Německu

Poměrně velkou roli ve společenské diskusi sehrál také vládní slib, že po roce vyhodnotí celkové dopady a funkčnost zákona. Veřejnost se obává nejen výše zmíněných nevyjasněných pravidel pro řízení automobilu po konzumaci, ale také dekriminalizace dealerů.

Dosavadní stav německých zákonů o marihuaně je stejný jako v České republice a velké části Evropy: legální je pouze používání pro léčebné účely a předepsat je mohou vybraní lékaři. Přechovávání více než deseti gramů sušiny i pěstování marihuany, a to i pro vlastní potřebu, je u nás přestupkem či trestným činem podle množství. 

Dá se očekávat, že velká část EU se postupně Německem inspiruje a Česko se pravděpodobně sveze na podobné vlně, protože diskuse o legalizace je i u nás nejdál za poslední roky. Podle protidrogového koordinátora by v případě legalizace v ČR byl model velmi podobný tomu německému.

Jak ovlivnit proces legalizace konopí?

V podstatě je na každém z nás, jak se k legalizaci konopí postavíme, nicméně určitě je dobré, aby se stále více rozvíjela veřejná debata na toto téma. Je dobré více mluvit o léčebném konopí a jeho účincích, za zmínku stojí i pozitivní účinky jednotlivých kanabinoidů, jako je například CBD.

Na druhou stranu je důležité držet se faktických a reálných argumentů a nedělat z konopí bájnou rostlinu nepřekonatelných účinků a připustit, že ono často zmiňované THC zkrátka je psychoaktivní a pro lidský organismus nepřináší nic moc pozitivního.

Můžeme tedy otvírat smysluplnou a konstruktivní debatu, aniž bychom brali argumenty druhé strany na lehkou váhu. Můžeme svůj názor vyjádřit v peticích na podporu legalizace marihuany nebo třeba jen vtipným tričkem Tričko Give weed a chance.

Kateřina Petríková

Kateřina je vystudovaná novinářka, velmi ráda píše o zdravém životním stylu, cestování a outdoorových aktivitách. Je také bakalářkou enviromentálních věd, praktikující jogínkou a milovnicí cestování a přírody.