Jak může CBD pomoci pacientům s rakovinou prsu?

Rakovina prsu je v České republice hned po rakovině kůže nejčastěji diagnostikovaným nádorovým onemocněním. Pozitivní zprávou je, že pokud ji odhalíme včas, šance na úplné vyléčení je velmi vysoká. Stále častěji se v souvislosti s rakovinou prsu zmiňuje také CBD, ať už jako možná úleva od vedlejších projevů standardní léčby nebo taky možný léčebný potenciál CBD při rakovině

cbd-rakovina-prsu

Co víme o rakovině prsů a proč vzniká?

Logicky se s touto rakovinou potkávají více ženy, ale nevyhýbá se ani mužům, a to zejména ve věku 60 a více let. U žen je až 20 % všech diagnostikovaných zhoubných nádorů definovaných jako rakovina prsu. Stejně jako každý jiný nádor vzniká bujením rakovinných buněk, jenž přišly o svou původní funkci a jejich množení se zcela vymklo kontrole, a proto také hrozí riziko dalších metastáz v těle, typicky v plicích, kostech, játrech nebo měkkých tkáních.

Některé typy rakovin mají jasné rizikové faktory, u rakoviny prsu ale dodnes nevíme příliš mnoho o tom, proč vlastně vzniká. Hlavním rizikovým faktorem je určitě věk, proto jsou nejohroženější skupinou ženy starší 40 let. Všeobecně se také uvádí, že rizikové faktory jsou podobné jako u dalších rakovin: nezdravý životní styl, obezita, nevhodná strava, nadměrná konzumace alkoholu či kouření. Až u 15 % žen pak vzniká vyšší riziko v důsledku genové mutace.

Kanabinoidy v onkologické terapii

Konopí obsahuje spoustu druhů chemických látek, mimo jiné mezi ně patří velmi často diskutované kanabinoidy, dále pak třeba terpeny, flavonoidy či minerály. Objevených kanabinoidů je více než 100 a  nachází se hlavně v květech a listech rostliny konopí. Oblíbený a populární je zejména kanabinoid CBD, a to díky svým rozsáhlým terapeutickým účinkům. Některé z nich má i nechvalně známé THC, které je ale psychoaktivní, což u CBD nehrozí. CBD dokáže ovlivňovat endokanabinoidní systém, který řídí mnohé procesy v lidském tělem, pomáhá tak udržet homeostázu v těle, pomáhá proti bolesti či vylepšuje imunitu. V onkologii proto může sehrát roli preventivní, a pak taky jako pomocník při eliminaci vedlejších účinků chemoterapie a konvenční léčby rakoviny.

Výzkum CBD a rakovina prsu

Opakovaně se objevují výzkumy na téma léčby rakoviny prsu pomocí CBD. Jedná se většinou o různé pilotní studie prováděné v laboratorních podmínkách, takže z nich nemůžeme vyvádět jednoznačné důsledky, ale můžeme sledovat vysoký potenciál kanabinoidů v této léčbě.

Nejnovější studie z roku 2023 byla rovněž provedena v laboratorních podmínkách, ale závěr říká, že správně podávané CBD může velmi účinně blokovat vývoj nádoru prsu, aniž by nemocnému přinášel jakékoliv nežádoucí vedlejší účinky. Vědci také konstatovali, že CBD nese charakteristiky, jež mají do budoucna příznivé vlastnosti, které by mohly pomoci přímo při samotné léčbě rakoviny prsu. Účinky CBD na nádory prsu jsou tady již v prvních vědeckých výzkumech laboratorně potvrzeny, na vědecké závěry, jak přesně dokážou pomoci mimo laboratoř, si ale budeme muset ještě počkat.

Jak rakovinu prsu odhalit?

Jakákoliv úspěšná léčba rakoviny prsu začíná včasným diagnostikováním. Pacienti mohou často onemocnění odhalit sami, a proto je dobré reagovat návštěvou lékaře na každou z následujících změn:

 • bulka či jakýkoliv nový tvrdý útvar v prsu
 • změna tvaru či velikosti prsu
 • změna bradavky nebo výtok z ní
 • nestandardní bolestivost a citlivost
 • otoky prsu
 • zduřeniny či bulky v podpaží 

Vliv CBD na vedlejší účinky chemoterapie a jeho další potenciál

Pokud se rozhodnete použít CBD při rakovině prsu, rozhodně to neznamená ukončení lékařem stanovené léčby. Naopak doporučujeme rozhodně pokračovat v postupu stanoveném vašim lékařem. Vzhledem k aktuálním znalostem a studiím vnímejme CBD hlavně jako doplňkovou terapie a  jako úlevu při vedlejších účincích konvenční onkologické léčby.

Jak může CBD pomoci pacientům s rakovinou:

 • potlačením bolesti
 • potlačením vedlejších účinků onkologické léčby (nespavost, nechutenství,...)
 • aktivováním imunitního systému
 • potlačením zánětu v těle
 • v krajním případě má využití v paliativní péči
 • potenciál v potlačení rakovinného bujení

Dávkování CBD pro pacientky s rakovinou prsu

V případě onkologicky nemocných pacientů je nejsnazší formou dávkování rozhodně užívání CBD oleje. Stanovíme si množství, které poté dávkujeme pacientovi pod jazyk. Tlumení bolesti a další účinky by pak měly nastoupit cca do půl hodiny a mohou přetrvávat různě dlouho Pamatujte, že dávkování CBD olejů je individuální u každého pacienta. Více se  můžete dozvědět v našem podrobném článku o dávkování CBD olejů. Rozhodně také doporučujeme dávkování CBD diskutovat s vaším lékařem.

Kateřina Petríková

Kateřina je vystudovaná novinářka, velmi ráda píše o zdravém životním stylu, cestování a outdoorových aktivitách. Je také bakalářkou enviromentálních věd, praktikující jogínkou a milovnicí cestování a přírody.