CBD jako cesta k boji s epilepsií

Už jsme zde hovořili o mnohých nemocech, jejichž projevy dokáže velmi úspěšně tlumit či mírnit CBD. Tentokrát se zaměříme na epilepsii, chronické neurologické onemocnění mozku, které může postiženým dlouhodobě velmi silně zasahovat do života. Důvodem je zejména fakt, že intenzita onemocnění může být různá a její přímé projevy, tedy typické epileptické záchvaty doprovázené ztrátou vědomí, jsou prakticky nepředvídatelné. 

Přesné účinky CBD na epilepsii sice ještě nejsou stoprocentně prozkoumány, za vše ale mluví skutečnost, že WHO (World Health Organization) účinky potvrzuje a ve svém reportu zmiňuje, že jediný oficiální lék (Epidiolex) s obsahem CBD je určen právě na léčbu epilepsie.

Kde se bere epilepsie?

Díky novým možnostem vědeckého zkoumání se za posledních pět let podařilo objasnit spoustu otázek s epilepsií spojených a také se dnes ví mnohé o samotných příčinách vzniku. Odborníci hovoří o šesti možných příčinách epilepsie:

  • Genetická, což ale nemusí nutně znamenat dědičná
  • Strukturální, poukazující na abnormality struktury mozkové kůry, které mohou být vrozené či získané
  • Metabolická
  • Imunitní, způsobená autoimunitními záněty
  • Infekční, způsobená infekčními chorobami
  • Neznámá, kdy je zkrátka jednoznačnou příčinu nemožné určit

Můžeme také využít jednoduché dělení na primární a sekundární epilepsii. Do kolonky primární epilepsie spadají případy, kdy se pacient s nemocí již narodí, takže příčina je většinou genetická či neznámá. Sekundární epilepsie je zpravidla získaná, a to právě třeba infekčním onemocněním, vážným úrazem či závislostí na drogách a alkoholu.

Hlavním projevem jsou již zmíněné epileptické záchvaty, které přicházejí v různých formách a různé intenzitě často velmi nečekaně. Některé záchvaty provází ztráta vědomí, některé křeče, jindy obojí. Podle nejmodernější stupnice z roku 2017 se hovoří o třech typech záchvatů:

  • Fokální, kdy pacient může nebo nemusí ztratit vědomí a také může nebo nemusí mít motorické projevy. Vychází z jedné mozkové hemisféry.
  • Generalizované, vychází z obou mozkových hemisfér, vědomí bývá vždy narušeno, a i zde může nebo nemusí mít pacient motorické projevy.
  • Záchvaty s neznámým začátkem, tedy záchvaty, kdy není možná určitě, zdali spadají do první či druhé kategorie.

epilepsie-a-cbd-oleje

Léčba epilepsie

Je zřejmé, že nečekaný, jakkoliv silný záchvat může narušovat pacientův běžný život. Cílem léčby je tedy zejména snaha eliminovat četnost a intenzitu těchto záchvatů a zajistit tak pacientovi co nejvyšší kvalitu života. Prvním a zcela základním pilířem léčby jsou tzv. režimová opatření, kdy se pacient vyhne všem potencionální spouštěčům záchvatů. Typický je nedostatek spánku, konzumace alkoholu, vybočení z běžného režimu dne či jakýkoliv nadměrný stres. Pacienti se také vyhýbají činnostem, při nichž by záchvat mohl mít velmi kritické následky, příkladem je třeba řízení automobilu.

Dalším krokem k léčbě může být medikace. Antiepileptika sice nedokáží odstranit příčinu vzniku nemoci, ale dokážou často předejít záchvatům. Lékaři je nicméně nasazují až u těžších případů, kdy je vysoká míra rizika opakování. V potaz je vždy nutné brát časté nežádoucí účinky. Náročná, ale možná je také v některých případech chirurgická léčba, při níž je odstraněno ložisko problému.

CBD a epilepsie

Poprvé se o vlivu konopí na epilepsii, a to hlavně jeho nepsychoaktivní složky kanabidiol (tedy naše CBD), začalo hovořit v USA u dětí. Ukázalo se, že CBD dokáže mírnit projevy epilepsie a oddalovat příchody dalších záchvatů. Od té doby se problémům věnují vědci podrobněji, nicméně přesně ještě nedokázali popsat mechanismus, jakým CBD působí na tuto nemoc. Snadno lze při pochopení vycházet také z pozitivních účinků CBD na jednotlivé části lidského těla.

A jak přesně tedy CBD pomáhá? CBD dokáže ovlivňovat endokanabinoidní systém, který se záchvaty úzce souvisí. Ale pojďme se podívat na konkrétní mechanismy podrobněji. CBD má vliv na komunikaci nervových mozkových buněk a díky tomu dokáže ovlivnit kvalitu vstřebávání léků, ovlivňuje třeba také hladinu kyseliny GABA, jejíž nízká hladina v mozku může vyvolat záchvat, dále podporuje funkci iontových kanálů, které mimo jiné šíří nervové impulzy. CBD také dokáže působit proti stárnutí buněk nebo zmírňovat chronickou bolest či bolest po samotném záchvatu, dokáže také působit proti samotným křečím a má pozitivní vliv na deprese.

Když dáme všechny tyto body dohromady, rýsuje se nám hodně konkrétní obrázek toho, na co všechno může CBD u pacientů s epilepsií působit. I lékaři už začínají s tímto faktem pracovat. Nikdy ale nesmíme zapomenout na to, že se jedná o poměrně náročné onemocnění, takže je nutné vždy konzultovat s lékařem jakýkoliv jim neurčený léčebný postup, tedy i užívání CBD olejů. Ne každý lékař je podporovatelem přírodní léčby epilepsie.

Dávkování CBD při epilepsii

Zdůrazňujeme to ve všech případech a tady tomu nebude jinak. Lidské tělo je nadmíru individuální a na konopí a CBD reaguje vždy unikátním způsobem, proto si před začátkem užívání přečtěte podrobný článek o dávkování CBD. Doporučujeme začít se střední koncentrací a postupně zvyšovat.

cbweed-medailonek

Společnost Cbweed

Psal se rok 2017, když parta devíti kamarádů žijících v okolí italského města Forlì dostala společný nápad. Každý odborníkem na jinou oblast, ale všechny spojovalo jedno: vášeň pro konopí a nekonečné možnosti využití této úžasné rostliny.